Valentin Romuald Klas Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1775
Zemřel(a):      

Narodil se v Milostovicích.
Kmotři: Valentin, syn Matyáše Helebranda sedláka z Milostovic a Juliana, žena Jakuba Eliasche sedláka z Milostovic.

Valentin Romuald odkaz

Rodiče: František Klas, Johana Benová
Sourozenci: Ludmila Tekla Klasová, Elizabeta Kateřina Klasová, Jenovefa Jana Klasová, Ignác Jiří Klas, Jana Františka Klasová, Matyáš Petr Klas, Tereza Hedvika Klasová