Jan Chalupa Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 28-Říjen-1853
Zemřel(a):      

Povolání: sedlák

Křtil P. Grigar he Terezie Joklová.
Kmotři: Matouš Pospěch z Hlavnice a Josefa Uvírová (z Jamnice).
Bydlel v Hlavnici č. 48.

Jan rodina

Manžel(ka): Maria Anna Steyerová (Oddáni 21-Září-1875)
Děti: Jan Křtitel Chalupa, Rudolf Chalupa, Richard Ondřej Chalupa, Vilemína Chalupová, Irena Chalupová, Julius Leo Chalupa, Fridolin Jaroslav Chalupa, Jaroslav Silvestr Chalupa
V Hlavnici oddával P. Antonín Satke.
Svědci: Augustin Matisek a Josef Uvíra (Jam.).

Jan odkaz

Rodiče: František Chalupa, Jana Uvírová
Sourozenci: Maria Anna Chalupová, Josef Chalupa, Karel Chalupa, Julius Chalupa