František Chalupa Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 9-Listopad-1822
Zemřel(a):      

Povolání: sedlák

Křtil P. Alois Žiak he Maria Petříková.
Kmotři: František Uvíra Hed. Chalupová.
Bydlel v Hlavnici č. 48.

František rodina

Manžel(ka): Jana Uvírová (Oddáni 29-Červenec-1851)
Děti: Maria Anna Chalupová, Jan Chalupa, Josef Chalupa, Karel Chalupa, Julius Chalupa
Svědci: Antonín Helelbrant a Šimon Mička.

František odkaz

Rodiče: Karel Chalupa, Jana Uvírová
Sourozenci: Jan Chalupa, Josefa Chalupová, Terezie Hedvika Chalupová