František Steyer Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 11-Říjen-1814
Zemřel(a):      

Povolání: sedlák

Křtil P. Jiří Daubrava he Petříková.
Kmotři: Josef Frank a Jana Chmelová.
Bydlel v Hlavnici č. 7.

František rodina

Manžel(ka): Terezie Kotalová (Oddáni 19-Listopad-1844)
Děti: Jana Steyerová, Karolina Steyerová, Karel Borom Steyer, Maria Anna Steyerová, Josef Steyer
Oddával P. Grigar.
Svědci: Václav Klimeš a František Dulný z Hlavnice.

František odkaz

Rodiče: Jiří Steyer, Růžena Skasiková
Sourozenci: Mariana Steyerová, Jakub Steyer, Anna Steyerová, Petr Steyer