Jan Osadník Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1758
Zemřel(a):      

Povolání: kovář

Bydlel v Loděnici č. 35.

Jan rodina

Manžel(ka): Eleonora (Oddáni)
Děti: Josef Benedikt Osadník, František Osadník
 

Jan odkaz

Rodiče: - Osadník, <Bezejmený>
Sourozenci: