Jan Klas Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1710
Zemřel(a):      

Bydlel v Jarkovicích a ve Vlaštovičkách.

Jan manželství #1

Manžel(ka): Růžena Quisová (Oddáni 5-Listopad-1731)
Děti: Ignác Klas
Svědci: Jakub Režnar a Blažej F.

Jan manželství #2

Manžel(ka): Veronika (Oddáni)
Děti: Juliana Klasová, Bartoloměj Klas, Maria Anna Klasová, Anna Klasová, Jan Klas, František Klas, Florian Klas, Juliana Klasová, Ignác Klas, Brigita Klasová, Martin Klas
 

Jan odkaz

Rodiče: Jan Klas, <Bezejmený>
Sourozenci: