Florian Kratochvila Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1755
Zemřel(a):      

Povolání: sedlák

Bydlel v Držkovicích č. 12.

Florian rodina

Manžel(ka): Josefa (Oddáni)
Děti: Kateřina Kratochvilová
 

Florian odkaz

Rodiče: - Kratochvila, <Bezejmený>
Sourozenci: