Jan Antonín Kotala Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 24-Květen-1796
Zemřel(a):      

Povolání: sedlák v Hlavnici

Křtil P. František Schmach he M. Klimešová.
Kmotři: Josef Alois Semela a jeho žena Jana.

Jan Antonín rodina

Manžel(ka): Tekla Bučková (Oddáni 6-Únor-1820)
Děti: Tekla Kotalová, Terezie Kotalová, Jana Kotalová, Petr Kotala, Kateřina Kotalová, Štěpán Kotala, Jan Kotala, Karel Josef Rainer Kotala
 

Jan Antonín odkaz

Rodiče: Josef Kotala, Anna Mičková
Sourozenci: Beata Kotalová, Alois Josef Kotala, Anna Magdalena Kotalová, Josef Benedikt Kotala, Vincenc Kotala, Augustin Kotala, František Kotala, Karel Florián Kotala, Alois Kotala, Karolina Kotalová, Terezie Kotalová