Jan Buček Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1720
Zemřel(a):      

Povolání: rychtář

Bydlel ve  Velkých Albrechticích u Bílovce.

Jan rodina

Manžel(ka): <Bezejmený> (Oddáni)
Děti: Antonín Buček
 

Jan odkaz

Rodiče: - Buček, <Bezejmený>
Sourozenci: