Petr Lin Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1770
Zemřel(a):      

Bydlel ve Vehovicích.

Petr rodina

Manžel(ka): Monika Chalupová (Oddáni)
Děti: Apolena Linová
 

Petr odkaz

Rodiče: Jan Lin, <Bezejmený>
Sourozenci: